.REJESTRACJA

 • Start  / 
 • Kiedy urząd może odmówić rejestracji pojazdu ?

Kiedy urząd może odmówić rejestracji pojazdu?

Po zakupie a przed zarejestrowaniem pojazdu zgodnie z art. 72 prawo o ruchu drogowym należy najpierw opłacić wymagane podatki. Po ich opłaceniu powinniśmy dokonać rejestracji w urzędzie miasta, zgodnie z art. 72 prawo o ruchu drogowym. Organ na podstawie przedstawionych dokumentów wydaje decyzję o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Co w konsekwencji uprawnia nas do legalnego poruszania się nabytym środkiem transportu. Istnieją jednak sytuacje kiedy organ administracyjny może wydać decyzję odmowną … i co wtedy ?

Co należy zrobić w przypadku odmowy rejestracji przez organ administracji ?

W myśl artykułu 127 kodeksu postępowania administracyjnego od takiej decyzji przysługuje możliwość odwołania. Powyższe pismo składamy w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wydania decyzji odmownej. Rozpoznania naszego odwołania dokonuje samorządowe kolegium odwoławcze w myśl art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego.

Jakie dane należy umieścić w odwołaniu ?

Sporządzenie wniosku odwoławczego nie należy do skomplikowanych czynności. Należy umieścić w nim podstawowe dane osobowe zainteresowanego oraz numer decyzji o odmowie prawa do rejestracji. Przygotowanie wniosku odwoławczego nie wymaga szczegółowego sprecyzowania przepisów od jakich chcemy się odwołać, wystarczy wykazać niezadowolenie z decyzji wydanej przez organ administracyjny.

Jakie mogą być przyczyny wydania decyzji odmownej ?

 1. Nie kompletne dokumenty przedstawione podczas rejestracji pojazdu.
 2. Błędy w dowodzie rejestracyjnym lub innej dokumentacji technicznej ( vin, pojemność, masa własna, liczba miejsc, itd.).
 3. Auto kradzione – urzędnik weryfikując vin lub inne dane dopatrzy się że auto jest już w ewidencji zarejestrowane na innego właściciela. W takim przypadku zawiadamia właściwy organ, a nasz zakupiony pojazd staje się przedmiotem postępowania sądowego. Prokuratura w takich przypadkach konfiskuje pojazd wraz z dowodem rejestracyjnym uniemożliwiając nam rejestrację.
 4. Brak ważnego badania technicznego – podczas rejestracji w urzędzie należy przedstawić ważne badania techniczne. Nieprzedstawienie takiego dokumentu skutkuje odmową rejestracji i skierowaniem na badania techniczne.
 5. Zastrzeżenie własności na umowie – częstą przyczyną jest również zapis na umowie treści „samochód staje się własnością kupującego dopiero w momencie uiszczenia pełnej wpłaty gotówką”. Organ rejestrujący wymaga wtedy udokumentowania iż doszło do faktycznego zapłacenia za dany pojazd.
 6. Brak ciągłości umów (dotyczy pojazdów zakupionych w kraju) – zdarzają się sytuacje gdzie w dowodzie rejestracyjnym figuruje inny właściciel niż osoba sprzedająca na umowie kupna-sprzedaży. Sytuacja taka wymaga przedstawienia biegu transakcji pomiędzy poprzednimi właścicielami. Nie wykazanie tych dokumentów będzie skutkowało odmową administracyjną.
 7. Przedmiot zastawu (zastaw rejestrowy) – istnieją sytuację gdy podczas rejestracji urzędnik ustali iż pojazd jest przedmiotem zabezpieczenia bankowego. Zmiana właściciela w takiej sytuacji nie skutkuje wygaszeniem zastawu, a bank w każdej chwili może się upomnieć o zwrot swojego zabezpieczenia. Jak uchronić się od takiej sytuacji ?, wystarczy przed zakupem wystąpić o stosowne zaświadczenie do centralnej informacji o zastawach rejestrowych.
 8. Nieczytelny numer vin – naturalny stopień korozji lub próby integracji w numer nadwozia wybity na tabliczce znamionowej może spowodować nieczytelność. Stwierdzenie takowej sytuacji uniemożliwi uzyskanie zaświadczenia o ważnym badaniu technicznym co spowoduje odmowę administracyjną.
 9. Wpis w dowodzie rejestracyjnym – ważnym elementem są wpisy o instalacji haku, a także zaświadczenie o ważnej homologacji na butlę gazową. Brak wskazania powyższych wpisów i zaświadczeń skutkować będzie odmową rejestracji.
 10. Podsumowanie

  Proces rejestracji pojazdu zaczyna się już w momencie jego kupna. Na tym etapie musimy zadbać o to by dotychczasowy właściciel przekazał nam wszelki niezbędne dokumenty wymagane w procesie rejestracji oraz by były one czytelne. By uniknąć odmownej decyzji o rejestracji należy podejść do całej transakcji bardzo skrupulatnie i szczegółowo. Warto tu skorzystać z pomocy firm zajmujących się rejestracja pojazdów, które pomogą nam uniknąć błędów w skomplikowanych procedurach administracyjnych.

rejestracja pojazdu

Administracja w domu nic prostrzego !

teraz zarejestrujesz pojazd lub wykonasz tłumaczenie nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej
rejestracja pojazdu

Akcyza przez internet ! Nowość

opłać podatek akcyzowy przez internet z domu

Czytaj więcej

Obsługujemy całe województwo pomorskie

potrzebujesz pomocy w innym mieście
skontaktuj się z nami

 • GDAŃSK
 • GDYNIA
 • SOPOT
 • PRUSZCZ GD
 • KOŚCIERZYNA
 • KARTUZY
 • WEJHEROWO
 • MALBORK
 • TCZEW
 • PUCK
 • STAROGARD GD
 • WŁADYSŁAWOWO
Kontakt

Masz pytania ?

porozmawiaj z naszym konsultantem

Proszę wybrać interesujący temat i przesłać swoje dane kontaktowe, nasz konsultant skontaktuję się z Państwem i odpowie na każde pytanie.