.REJESTRACJA

 • Start  / 
 • Rejestracja pojazdu Gdańsk, koszt rejestracji samochodu - pojazdy sprowadzone i krajowe

 • Nie masz jak wziąć wolnego w pracy żeby przerejestrować samochód ?
 • Zakupiłeś pojazd sprowadzony i nie wiesz od czego zacząć ?
 • Przytłacza Cię myśl o rozbudowanym aparacie biurokracji i nie chcesz stać w kolejkach ?
 • Denerwują Cię obszerne deklarację i wnioski w urzędzie ?
 • Dobrze trafiłeś ... ZAREJESTRUJEMY TWÓJ POJAZD ZA CIEBIE !

PROFESJONALNA POMOC W REJESTRACJI POJAZDU W GDAŃSKU. OBSŁUGUJEMY SAMOCHODY SPROWADZONE Z ZAGRANICY ORAZ ZAKUPIONE W KRAJU. ZAJMUJEMY SIĘ TĄ BRANŻĄ OD WIELU LAT REJESTRUJĄC POJAZDY DLA OSÓB PRYWATNYCH JAK I WSZELKIEGO RODZAJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

Na czym dokładnie polega nasza usługa ?

Wykonujemy wszelkie czynności administracyjne w urzędach. Odciążamy Państwa od rozbudowanego aparatu biurokracji oraz wszelkich koniecznych wizyt w urzędach takich jak: Urząd Celny, Urząd Skarbowy oraz Wydział Komunikacji. Przygotowujemy wszelkie niezbędne wnioski, formularze oraz deklaracje podatkowe opłacając wymagane należności. Doprowadzamy do końca każdą sprawę, która w przypadku rejestracji pojazdu kończy się na odebraniu dowodu rejestracyjnego oraz tablic.

Teraz rejestracja pojazdów nie będzie już taka uciążliwa!


SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM NASZEJ FIRMY
I ZAMÓW USŁUGĘ REJESTRACJI POJAZDU WRAZ Z ODBIOREM DOKUMENTÓW Z DOMU!
Tel: 506 328 644

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym blogu: tutaj

Opis wykonywanych procedur:

godło - słóżba celna

URZAD CELNY - AKCYZA (dot. pojazdów sprowadzonych z zagranicy)

Pierwszą czynnością jaką wykonujemy jest złożenie deklaracji dotyczącej opłaty podatku akcyzowego. Przygotowujemy niezbędne wyliczenia a następnie składamy wniosek do weryfikacji. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji odbieramy decyzję niezbędną w dalszym procesie rejestracji.

Jakiej wysokości akcyzę musimy opłacić ?

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość wyliczanego podatku akcyzowego jest pojemność silnika.

 • dla pojazdów z silnikiem o pojemności do 2000cm3 akcyza wynosi 3.1%,
 • dla pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2000cm3 akcyza wynosi 18,6%.

Powyższa wartość jest wyliczano procentowo od wartości pojazdu.

Do wyliczenia wysokości podatku akcyzowego będziemy potrzebowali kwotę z umowy kupna, faktury lub rachunku oraz aktualny kurs waluty w której dokonaliśmy zakupu na dzień przekroczenia granicy. Po wyliczeniu właściwej wartości procentowej otrzymamy należność jaką musimy uregulować, którą należy przesłać na właściwy rachunek urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że kwota zadeklarowana w dowodzie zakupu jest weryfikowana przez urząd i musi się mieścić w tolerancji do dwudziestu siedmiu procent względem średniej wartości rynkowej pojazdu w Polsce na dzień zakupu. Stwierdzenie zaniżenia w stosunku do średniej wartości rynkowej skutkować będzie podwyższeniem kwoty bazowej opodatkowania od której urząd wylicza należną wysokość akcyzy. Złożenie deklaracji akcyzowej musi nastąpić nie później niż 14 dni od daty wprowadzenia pojazdu na terytorium naszego kraju. Nie dopilnowanie tego obowiązku skutkować będzie nałożeniem mandatu karnego. Jeśli z jakiegoś powodu nie dotrzymałeś ustawowego terminu i nie wiesz co zrobić prosimy o kontakt z przedstawicielem naszego biura.


godło - izba skarbowa

URZAD SKAROBOWY - PCC-3 (dot. pojazdów zakupionych w Polsce)

Podatek PCC-3 czyli podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy pojazdów wyłącznie zakupionych w kraju. Obowiązek jego opłaty spoczywa na nabywcy pojazdu w terminie 14 dni od daty zakupu podanej w umowie kupna sprzedaży. Obowiązek opłacenia podatku PPC-3 nie dotyczy kupującego jeżeli jako dowód zakupu otrzyma fakturę wystawioną przez sprzedającego.

Ile wynosi kwota należnego podatku PCC-3 ?

 • podatek PCC-3 jest stały i wynosi on 2% od wartości pojazdu podanej w dowodzie zakupy w tym przypadku umowie kupna.

Należy pamiętać iż tak jak w przypadku pojazdów sprowadzonych wartość pojazdu z dowodu zakupu jest weryfikowana przez urząd. Nie zmieszczenie się w wymaganej tolerancji skutkuje podwyższeniem wartości bazowej z której wyliczany jest podatek.

W przypadku nie dopilnowania 14-dniowego wymaganego terminu prosimy o kontakt z przedstawicielem naszego biura.


URZAD MIASTA (wydział komunikacji) - REJESTARCJA POJAZDU (dot. pojazdów sprowadzonych)

Sprowadzając samochód z zagranicy należy pamiętać o tym, że proces rejestracji wymaga od nas złożenia innych dokumentów w przypadku sprowadzenia pojazdu spoza unii a innych z krajów należących do jej członków.

Pojazdy sprowadzone z krajów unii europejskiej:

 • dowód własności pojazdu (umowa kupna, rachunek, faktura),
 • umowy pośrednie (gdy auto było zakupione od pośrednika w Polsce),
 • zagraniczny dowód rejestracyjny (w nie których krajach certyfikat własności),
 • tłumaczenie dokumentów (więcej informacji na temat wymaganych tłumaczeń znajdą Państwo: tutaj),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego ze stacji diagnostycznej,
 • dokument z urzędu celnego potwierdzający uregulowanie podatku akcyzowego,
 • tablice rejestracyjne oraz dowód tymczasowy (jeśli takowy były wydany).

Pojazdy sprowadzone spoza unii europejskiej:

 • wszystkie dokumenty wyszczególnione podczas sprowadzenia pojazdu z krajów unii europejskiej,
 • plus dokument (SAD) z wyszczególnioną wysokością opłaconej akcyzy, podatku vat oraz cła (dok. ten zastępuje potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego).

Należy pamiętać, że obowiązkowej opłacie podatku akcyzowego podlegają wyłącznie pojazdy silnikowe osobowe. Samochody ciężarowe oraz motory są zwolnione z konieczności opłacania podatku a do rejestracji urząd nie wymaga dokumentu akcyzowego.

Szczególną uwagę natęży zwrócić na datę sprowadzonego pojazdu, ponieważ na opłacenie podatku akcyzowego mamy zaledwie 14 dni chyba, że z wyżej wymienionych przyczyn jesteśmy z niego zwolnieni. Z dniem 1 stycznia 2020 r. nowelizacja w przepisach o ruchu drogowym wprowadziła również zmiany zobowiązujące do rejestracji lub zgłoszenia nabycia każdego zakupionego pojazdu w terminie 30dni dotyczy to zarówno pojazdów sprowadzonych jak i krajowych.

Uwaga: Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty podatku akcyzowego od pojazdu osobowego na podstawie tzw. mienia przesiedlenia, aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z przedstawicielem naszego biura.

URZAD MIASTA (wydział komunikacji) - REJESTARCJA POJAZDU KRAJOWEGO UŻYWANEGO

Nabywając pojazd w kraju musimy zwrócić szczególną uwagę na to od kogo go kupujemy. Kupując pojazd os firmy otrzymamy fakturę vat, która zwalnia nas z obowiązku opłacenia podatku PCC-3. (szczegółowe informacje na temat konieczności opłacenia podatku PCC-3 znajdą Państwo na naszym blogu: tutaj)

Zakup od osoby prywatnej nakłada na nas obowiązek przedstawienia ciągłości umów przed wydziałem komunikacji. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani udokumentować wszelkie zmiany we własności pojazdu, które nie zostały dokonane przez poprzednich właścicieli pojazdu.

Brak wszystkich umów skutkować będzie odmową rejestracji (więcej informacji na temat możliwych przyczyn odmowy rejestracji znajdą Państwo: tutaj).

Wymagane dokumenty do rejestracji samochodu zakupionego w Polsce:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu(jeżeli była wydana),
 • dowód zakupu(umowa kupna, faktura, rachunek),
 • umowa darowizny (dot. tylko pojazdów darowanych i zastępuje dowód własności),
 • ważne badanie techniczne,
 • ważna polisa OC,
 • tablice rejestracyjne.

URZAD MIASTA (wydział komunikacji) - REJESTARCJA POJAZDU NOWEGO Z SALONU

Każdy pojazd w zależności od źródła jego pochodzenia wymaga wykonania innych czynności urzędowo-administracyjnych. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w salonie jest o tyle łatwiejsza iż dealer samochodowy jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu. Warto natomiast wiedzieć jak przebiega procedura rejestracji oraz jakie dokumenty będą nam potrzebne podczas wizyty w urzędzie.

Co powinniśmy otrzymać od dealera ?

 • dowód własności pojazdu czyli faktura VAT, umowa kupna bądź rachunek,
 • wyciąg świadectwa homologacji,
 • dowód opłacenia podatku akcyzowego (dot. pojazdów sprowadzonych z unii europejskiej),
 • odprawa celna (SAD) z wyszczególnioną wysokością cła, vatu oraz akcyzy (dot. pojazdów sprowadzonych z krajów spoza unii).

Jak przebiega procedura rejestracji nowego pojazdu ?

Proces rejestracji pojazdu powinniśmy zacząć od dokładnego sprawdzenia wszystkich dokumentów. Należy zwrócić uwagę czy posiadamy wszystkie ww. dokumenty oraz czy nie posiadają błędów. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niepoprawność w zapisie numeru VIN ze względu na długi ciąg cyfr oraz liter. Kolejnym krokiem jest wykonanie kopi wszystkich dokumentów oraz przygotowanie niezbędnych wniosków. Następnie aby uniknąć stania w urzędowych kolejkach możemy dokonać opłat rejestracyjnych przelewem bankowym. Ostatnią czynnością jaką musimy wykonać jest zawarcie umowy OC na dzień w którym dokonaliśmy rejestracji pojazdu.

Jakie koszty poniesiemy w urzędzie ?

Podczas rejestracji samochodu używanego jak i nowego zakupionego w salonie będziemy ponosić takie same koszty urzędowe.

W obu przypadkach będziemy musieli opłacić wydaną dokumentację, tablice rejestracyjne oraz dokonać opłaty ewidencyjnej. Całkowity koszt rejestracji powinien wynieść 180,50 zł. na tę sumę składają się następujące opłaty:

Rodzaj opłaty w urzędzieCena
Dowód rejestracyjny54zł
Pozwolenie czasowe ważne 30dni13,50
Nowe tablice rejestracyjne80zł
Nalepka kontrolna na szybę18,50zł
Znaki legalizacyjne12,50zł
Opłata ewidencyjna2zł
Łączna kwota opłat urzędowych180,50zł
*tabela opłat w wydziale komunkacji na dzień: 10.01.2020r

Jak zaoszczędzić prawie 100 zł. na rejestracji pojazdów używanych ?

Możemy zaoszczędzić na rejestracji jeżeli kupiony pojazd jest z tego samego województwa, ponieważ w takim przypadku nie mamy obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych co pozwala zaoszczędzić 99,50 zł. Na tę kwotę składa się koszt wymiany tablic rejestracyjnych w wysokości 80 zł., koszt nalepki kontrolnej 18,50 zł. oraz pomniejszona opłata ewidencyjna o 1 zł.

Finalizując proces rejestracji po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz dostarczeniu kompletu dokumentów, wydział komunikacji dokonuje czasowej rejestracji. Taka procedura obowiązuje niezależnie od tego czy rejestrowany pojazd jest sprowadzony, używany krajowy czy zakupiony nowy w salonie. Dzięki czasowej rejestracji uzyskujemy pozwolenie, które uprawnia nas do poruszania się zakupionym pojazdem przez okres 30 dni na terytorium naszego kraju. W tym czasie polska wytwórnia papierów wartościowych drukuje właściwy dowód rejestracyjny a następnie wysyła go do właściwego wydziału komunikacji. Przed końcem upływu 30 dniowego terminu ważności dowodu czasowego należy odebrać stały dowód rejestracyjny by muc dalej poruszać się zakupionym pojazdem (data ważności pozwolenia czasowego znajduje się w prawym dolnym rogu. tabelka: H). Na stronie internetowej www.pwpw.pl znajdą Państwo informacje czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.


KTO MOŻE NAM POMÓC WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH ADMINISTRACYJNYCH ?

Na rynku istnieje wiele firm świadczących usługi z zakresu czynności administracyjnych. Firmy takie szybko i skutecznie wyręczają klienta w rejestracji zapewniając oszczędność czasu oraz dbając o rzetelny i szybki przebieg całej procedury. Wiele czynności wymaga skompletowania szeregu niezbędnych dokumentów oraz odpowiedniego przygotowania formularzy. Brak doświadczenia w procedowaniu urzędowym może nas narazić na niepotrzebne opóźnienia w rejestracji oraz straty finansowe. Warto więc przekazać takie sprawy do realizacji profesjonalnym i doświadczonym firmom, dzięki którym oszczędzamy czas gdyż nie musimy brać dnia wolnego z pracy na załatwienie spraw oraz nie przeznaczamy go na wypełnianie skomplikowanych dokumentów i wniosków.

Podsumowanie

Jeśli zakupiłeś pojazd i mieszkasz w województwie pomorskim możemy zaoferować Ci kompleksowe wsparcie we wszystkich procedurach urzędowych. Zapewniamy indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • rejestracji pojazdów sprowadzonych,
 • przerejestrowania pojazdu zakupionego w kraju,
 • wyrobienia wtórnika tablic rejestracyjnych,
 • wyrobienie wtórnika karty pojazdu,
 • odbioru dokumentów zatrzymanych przez policję po wypadku,
 • uzyskanie nowej nalepki na szybę po jej zniszczeniu,
 • zgłoszenia sprzedaży pojazdu,
 • wyrejestrowania pojazdu ze względu na zezłomowanie,
 • HAK - wstawienie w dowód adnotacji o montażu,
 • VAT - wpis adnotacji vat uprawniający do odpisu podatku
  (dot. takich pojazdów jak: pick up, van, furgon, samochód specialny),
 • GAZ - wpis adnotacji o montażu instalacji gazowej,
 • NABYCIE - zgłoszenie nabycia pojazdu w urzędzie,
 • wszelkie procedury podatkowe w urzędzie skarbowym,
 • opłacenie należnego podatku w izbie celnej (akcyza),
 • odprawy pojazdów sprowadzonych spoza unii europejskiej,
 • zwolnienia z opłaty akcyzy (dokonanie mienia przesiedlenia),
 • tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji.

Jak powyżej widać świadczymy ogromną ilość wykonywanych czynności administracyjnych chroniąc Państwa przed rozbudowanym aparatem biurokracji. Gwarantujemy, że każda z wyżej wymienionych czynności zostanie sfinalizowana szybko i sprawnie co utwierdzi Państwa w przekonaniu, że podjęli dobrą decyzje powierzając nam wykonanie czynności administracyjno- urzędowych.


JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE REJESTRACJI POJAZDU W GDAŃSKU ?

Najszybszym sposobem jest wizyta w naszej w placówce. Istnieje możliwość zamówienie usługi z dojazdem do klienta po uprzednim kontakcie z obsługą naszego biura. Osoby z innego miasta/województwa mogą przesłąć dokumentacje pocztą/kurierem. Po wykonaniu wszelkich czynności rejestracyjnych gotowe tablice rejestracyjne wraz z dowodem prześlemy na wskazany adres.

KOSZTY ŚWIADCZONYCH UŁUG

usługacena
rejestracja pojazdu sprowadzonego100 - 250zł
przerejestrowanie pojazdu krajowego80 - 100zł
zgłoszenie nabycia pojazdu80 - 100zł
uzyskiwanie adnotacji urzędowych 80 - 100zł
koszty wymaganych tłumaczeńuzależnione od języka
patrz tabela: cennik

Podane koszty mogą ulec zmianie. Ceny uzależnione są głównie od wykonywanej czynności oraz miasta pod które przynależy dany klient. Podczas realizacji niektórych czynności istnieje możliwość indywidualnego ustalenia rabatu na dane usługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem naszego biura pod numerem tel: 506 - 328 - 644.

rejestracja pojazdu

Administracja w domu nic prostrzego !

teraz zarejestrujesz pojazd lub wykonasz tłumaczenie nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej
rejestracja pojazdu

Akcyza przez internet ! Nowość

opłać podatek akcyzowy przez internet z domu

Czytaj więcej

Obsługujemy całe województwo pomorskie

potrzebujesz pomocy w innym mieście
skontaktuj się z nami

 • GDAŃSK
 • GDYNIA
 • SOPOT
 • PRUSZCZ GD
 • KOŚCIERZYNA
 • KARTUZY
 • WEJHEROWO
 • MALBORK
 • TCZEW
 • PUCK
 • STAROGARD GD
 • WŁADYSŁAWOWO
Kontakt

Masz pytania ?

porozmawiaj z naszym konsultantem

Proszę wybrać interesujący temat i przesłać swoje dane kontaktowe, nasz konsultant skontaktuję się z Państwem i odpowie na każde pytanie.