.REJESTRACJA

 • Start  / 
 • Nie płać akcyzy! - mienie przesiedlenia - samochody sprowadzone z zagranicy

sprowadzenie pojazdu ze stanów, czy to się opłaca?

Czym jest podatek akcyzowy?

Co należy zrobić by zostać zwolnionym z konieczności jego opłaty?

Podatek akcyzowy jest niezharmonizowaną formą daniny nałożoną na wybrane dobra, nie wykazuje on charakteru stałego oraz może być w każdej chwili zmieniony przez ustawodawców. Podatki pośrednie bo o takich mowa nakładane są zazwyczaj na wybrane dobra konsumpcyjne aby ograniczyć ich spożycie. Akcyza w obecnych czasach stała się potężnym wpływem środków do budżetu Państwa poprzez nakładanie jej na tzw. dobra infrastrukturalne, energie, surowce kopalniane, paliwa itp.(podatki pośrednie nakładane są również na produkty masowo konsumowane takie jak: tytoń, spirytus, używki). Podatki akcyzowe w krajach członkowskich unii europejskiej dzielą się na dwa rodzaje tzw. podatek akcyzowy zharmonizowany (czyli realizowany na wspólnych założeniach np. w strukturach unijnych, prowadzący do harmonizacji podatkowej, ujednolicający przepisy w obrębie krajów wspólnoty) oraz niezharmonizowany (czyli wprowadzany indywidualnie przez poszczególne kraje, regulujące poszczególne założenia wewnętrznie poprzez ustawy rządowe).

Akcyza od samochodów osobowych jest podatkiem niezharmonizowanym co oznacza, że jego wysokość ustalana jest indywidualnie przez ustawy wewnętrzne kraju, w Polsce wysokość podatku akcyzowego dla pojazdów sprowadzonych wynosi:

 • a) pojazdy o pojemności silnika do 2000cm3 – stawka podatku wynosi 3.1%,
 • b) pojazdy o pojemności silnika powyżej 2000cm/3 – stawka podatku wynosi 18,6%.
Uwaga: Do rejestracji pojazdu campingowego wymagane jest opłacenie podatku akcyzowego.

W jakich jeszcze sytuacjach mamy obowiązek opłacenia podatku akcyzowego ?

Podatek akcyzowy jak już wspomnieliśmy jest podatkiem niezharmonizowanym czyli ustalanym indywidualnie przez każde Państwo. Większość państw unii europejskiej zrezygnowała z nakłada akcyzy na pojazdy mechaniczne, do grypy tych państw należą: Wielka Brytania, Litwa, Finlandia, Łotwa, Grecja, Słowacja, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowenia, Luxemburg, Węgry, Niemcy, Austria, Malta, Francja, Belgia, Włochy, Irlandia, Holandia.

Do krajów, które wprowadziły podatek akcyzowy należą: Szwecja (podatek od pojazdów), Dania (podatek od nowo zakupionego samochodu), Hiszpania, Cypr, Chorwacja, Polska, Portugalia (akcyza od pojazdów mechanicznych).

Co można zrobić by uniknąć konieczności opłacania podatku akcyzowego ?

Jedynym sposobem na unikniecie konieczności opłacenia podatku akcyzowego jest wykonanie mienia przesiedlenia. Mienie przesiedleńcze (tzw. mienie osobiste) czyli menie przeznaczone na własny użytek dla osoby która np. pracowała lub żyła wiele lat zagranicą i zdecydowała się na powrót do Polski.

Jakie dobra można zaliczyć do mienia przesiedlenia wracając do kraju ?

Do najczęściej przewożonych towarów z zakresu mienia przesiedlenia należą: samochody osobowe, rowery, motocykle, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe, samoloty. Transportuje się również majątek ruchomy taki jak rzeczy osobiste, wyposażenie gospodarstwa domowego lub inne wyposażenie przeznaczone na użytek osobisty. W skład dóbr, które możemy zaliczyć do mienia osobistego wchodzi również sprzęt do wykonywania wszelkiego rodzaju rzemiosła oraz zawodu wykonywanego zagranicą.

Dokumenty jakie należy przedstawić aby uzyskać zwolnienie z podatku akcyzowego ?

Żeby skorzystać ze zwolnienia będziemy musieli udokumentować w urzędzie celnym fakt iż użytkowaliśmy sprowadzony pojazd przez ostanie 6 miesięcy na terytorium innego kraju. Dodatkowo należy udowodnić nieprzerwany pobyt zagranicą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zakończenie takowego pobytu oraz powrót do ojczyzny. Po udanej weryfikacji urząd celny wyda stosowną decyzję dotyczącą zwolnienia z konieczności opłacenia podatku akcyzowego. Z decyzją i resztą wymaganych dokumentów możemy udać się do wydziału komunikacji zarejestrować sprowadzone auto. Należy jednak pamiętać, że jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest brak możliwości użyczania lub zbycia zwolnionego z opłaty pojazdu przez 1 roku od daty uzyskania zwolnienia.

Jak udokumentować nieprzerwany 12 miesięczny pobyt oraz powrót do kraju ?

Najczęściej przedstawianym dokumentem świadczącym o nieprzerwanym pobycie jest umowa o pracę. Urząd Celny akceptuje również wszelkie umowy zlecenia oraz kontrakty wyjazdowe. Urząd honoruje również pełne zestawienie rachunków za media takie jak woda, prąd, gaz oraz telefon z ostatnich 12 miesięcy.

Natomiast żeby udokumentować powrót do kraju należy przedstawić takie dokumenty jak: akt własności zakupionego mieszkania, umowę o pracę, zaświadczenie z Urzędu Pracy o poszukiwaniu pracy, zaświadczenie o przyjęciu dzieci do placówki edukacyjnej takiej jak szkoła czy przedszkole.

Uwaga: Urzędnik analizuje wiarygodność przedstawionych dokumentów przed wydaniem decyzji o zwolnieniu z konieczności opłacania podatku akcyzowego. Do petenta należy obowiązek udowodnienia nieprzerywalnego pobytu jak również i jego zakończenie. W przypadku braku odpowiednich dokumentów urząd ma prawo zażądać dodatkowej dokumentacji uzupełniającej.

O czym należy pamiętać po uzyskaniu zwolnienia ?

Pozytywna decyzja o zwolnieniu z konieczności opłacenia akcyzy nakłada na nas pewne ograniczenia. A mianowicie w ciągu co najmniej 12 miesięcy nie wolno nam „odstępować”, użyczać, darować, sprzedać ani w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw własności innym osobom.

Nie dotrzymanie tych obowiązków skutkować będzie koniecznością uiszczenia podatku akcyzowego. Należności w takiej sytuacji naliczane są według ustalonych stawek z zachowaniem wartości celnej z dnia niedotrzymania ustawowego obowiązku.

Uwaga: W przypadku samochodów sprowadzonych z krajów spoza unii oprócz podatku akcyzowego należy uregulować również CŁO. Zwolnienie z podatku akcyzowego uzyskane w drodze czynności administracyjnych (mienie przesiedlenia) nie zwalnia z konieczności opłacenia cła.

Obowiązek opłaty Cła dotyczy następujących towarów:

 • samochodów nowych sprowadzonych z krajów nienależących do unii,
 • wszelkich środków transportu wykorzystywanych w celach firmowych (działalności gospodarczej),
 • tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
 • napojów alkoholowych,
 • wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej innych niż sprzęt wymagany do zdalnego prowadzenia działalności.

Uzasadnienia prawne

§ Wszelkie przepisy regulujące przywóz samochodów osobowych i uzyskanie zwolnienia z konieczności opłacenia podatku akcyzowego opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.z 2019, poz. 864 z późn. zm. Art.: 110 dot. przewozu samochodu osobowego z państw unii europejskiej oraz państw członkowskich EFTA, art.: 112 natomiast reguluje sprowadzenie samochodu osobowego z krajów poza unijnych i państw członkowskich EFTA). Przepisy, jak również wszelkie zagadnienia związane z uzyskaniem wiążącej interpretacji ze strony urzędu należy wyjaśniać na drodze administracyjnej składając wniosek do dyrektora krajowej informacji skarbowej (art. 13 § 2a ustawy ordynacja podatkowa). We wskazanym wniosku należy opisać stan faktyczny (teraźniejszy) oraz zdarzenie do którego chcemy się ewentualnie odnieść.

Więcej szczegółowych informacji dotycząc podstawy prawnej znajdą Państwo na stronie:

http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

Podsumowanie

Jeśli nie posiadamy żadnego z wyżej wymienionych pojazdów, które obligatoryjnie są zwolnione z konieczności opłacania podatku akcyzowego to jedynym sposobem na unikniecie opłaty podatku jest mienie przesiedlenia.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pracowników biurowych którzy odciążą Państwa od rozbudowanych formularzy i deklaracji. Zatrudniamy również agentów celnych posiadających pełne uprawnienia niezbędne do wykonywania odpraw pojazdów sprowadzonych.

Pozyskujemy wszelkie decyzje o uregulowanych podatkach oraz możliwych zwolnieniach. Wspieramy osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze we wszystkich procedurach administracyjno-podatkowych.

Ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów oraz mnogość wizyt w urzędzie zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że aby zaoszczędzić czas i pieniądze niektóre formalności lepiej pozostawić specjalistom.

rejestracja pojazdu

Administracja w domu nic prostrzego !

teraz zarejestrujesz pojazd lub wykonasz tłumaczenie nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej
rejestracja pojazdu

Akcyza przez internet ! Nowość

opłać podatek akcyzowy przez internet z domu

Czytaj więcej

Obsługujemy całe województwo pomorskie

potrzebujesz pomocy w innym mieście
skontaktuj się z nami

 • GDAŃSK
 • GDYNIA
 • SOPOT
 • PRUSZCZ GD
 • KOŚCIERZYNA
 • KARTUZY
 • WEJHEROWO
 • MALBORK
 • TCZEW
 • PUCK
 • STAROGARD GD
 • WŁADYSŁAWOWO
Kontakt

Masz pytania ?

porozmawiaj z naszym konsultantem

Proszę wybrać interesujący temat i przesłać swoje dane kontaktowe, nasz konsultant skontaktuję się z Państwem i odpowie na każde pytanie.